İPLİK VE ELYAF TİCARETİNDE UZMAN

EKSİKSİZ ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

1956 YILINDAN BUGÜNEdeğerlerimiz

Mka
Yenilikçilik: Değişime önem veririz, araştırma ve gözlemlerimizle yarının teknolojileri, ürün ve hizmetlerine ulaşarak tüm paydaşlarımızın faydasına sunarız.  

Güvenilirlik/Tutarlılık:  
Paydaşlarımızla ilişkilerimizi güven temeli üzerine inşa eder, tutarlı politikalar yürüterek söz ve davranışlarımızla bu anlayışı sürdürürüz.  

Şeffaflık / Hesap Verilebilirlik: 
Paydaşlarımızın geleceğine bulunacağımız katkıları ve hedeflerimizi şeffaf bir şekilde ifade eder, birlikte adımlar atarız.  

Uzmanlık: 
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda uzman ekiplerle verimli hizmetler sunarız.

Sürdürülebilirlik: Paydaşlarımızla güven ve fayda odaklı çalışmalar yürütürüz. Hizmetlerimizi yarınların referans noktası olarak sunar, sürdürülebilirliğe önem veririz.  

Çalışan memnuniyeti:
Bizi bu güne getiren de yarınlara taşıyacak olan da çalışanlarımızdır. Paydaşlarımıza üstün ürün ve hizmet olanaklarını oluşturan ekip içi sinerjimizin kaynağı da çalışanlarımızın mutluluğu ve refahıdır. 

İnsana ve çevreye saygıyı: Ürün ve hizmetlerimiz adil ticaret şartları altında üretilip sunulmaktadır. Küreselleşen ticaret ve rekabet koşullarında çevrenin korunması, işçi hakları, kadın işçiler ve çocuk işçilere yönelik kesin, adil ve pozitif  ayrımcı politikalar uygularız.  

Müşteri memnuniyetini:
Sürekli ve kalıcı müşteri memnuniyetini temel hizmet yaklaşımımız olarak görürüz.

Açık iletişim: Paydaşlarımızla iletişimimizi açık, net ve anlaşılır olarak sürdürür, müşterilerimizi anlamaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politikalara üretiriz.

Prensiplerimizi, hedeflerimizi ve vizyonumuzu yeni nesillere aktarırken “Birlikte daha ileriye” ilkesi çıkış noktamız olmuştur.